27 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) หลักสูตร Basic Course ปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น