สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ ChatGPT และชุดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างบทความวิชาการขั้นเทพ”

อบรมในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. จำนวน 2 วัน ค่าสมัครเพียง 1,000 บาทเท่านั้น **ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุ๊คส่วนตัวมาเอง**

ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

* การอบรมครั้งนี้ เหมาะสำหรับนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา ในการเขียนบทความวิชาการโดยใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยทั้งในการสร้างเนื้อหาและปรับปรุงเพิ่มเติม

ความคิดเห็น