วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ร่วมทำบุญเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ณ บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น