นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติประยุกต์
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566

 

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด  (มหาชน)
ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล  (สทก.)
เลขที่  89/2  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210

บริษัทเทสท์ด้า  ฟู้ด  จำกัด
56  หมู่บ้านเอกทวีคูณ  99/55  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
12/16 – 17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ฝ่ายสถิติ  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
159/30 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

ความคิดเห็น