โครงการจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำดีด้วยหัวใจ 24 มิถุนายน 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, การจัดแสง, ประตูเลื่อน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ

 

ความคิดเห็น