ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอพักราชพฤกษ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น