วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น