โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัวอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังฝึกศิลปะการป้องกันตัว, ผู้คนกำลังฝึกโยคะ และ ฝูงชน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ฟลุต, แท่นบรรยาย และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, หน้าม้า และ ข้อความ

ความคิดเห็น