วิทยากรบรรยาย การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
รพ. สต.ดงกระทิง วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ## ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร

ไฟล์แนบ

วิทยากรบรรยาย การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ. สต.ดงกระทิง
jpg วิทยากรบรรยาย การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ. สต.ดงกระทิง

ขนาดไฟล์ 259 KB | จำนวนดาวน์โหลด 32 ครั้ง

jpg วิทยากรบรรยาย การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ. สต.ดงกระทิง

ขนาดไฟล์ 297 KB | จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง

jpg วิทยากรบรรยาย การปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน รพ. สต.ดงกระทิง

ขนาดไฟล์ 298 KB | จำนวนดาวน์โหลด 28 ครั้ง

ความคิดเห็น