วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมโครงการ “คณิตศาสตร์น้องพี่ Math Freshy สัมพันธ์” ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยในกิจกรรมมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีทุกชั้นปี พิธีไหว้ครูและการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อีกทั้งยังมีการพบปะสายรหัสของนักศึกษาเพื่อทำความรู้จัก พูดคุยระหว่างพี่น้องในสายรหัสของตนเอง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15

ความคิดเห็น