5 มิถุนายน 2566 ส่งนักศึกษาขึ้นรถไปฝึกงานที่โรงพยาบาลนางรอง นักศึกษาเดินทางปลอดภัย

ความคิดเห็น