เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ชั่วโมง Home Room นักศึกษาได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา เราเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น

ความคิดเห็น