วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินภาพวาดในงานประกวดศิลปะเด็ก หัวข้อ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ” โดยจัดที่หอศิลป์ครูตึ๋ง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น