วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการวิเคราะห์งบการเงิน” ในวันที่ 2 พ.ค. 66 จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น รอยัล บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น