ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง

ความคิดเห็น