เข้าร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 17.50 น.

ความคิดเห็น