วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ความคิดเห็น