ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในงานวันเฉลิมพระพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น