เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น