สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
พิธีทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๗:๐๐ น. – ๑๒:๐๐ น.
ณ โดมแดง อาคาร ๑๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น