วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร “ศิลปะสำหรับผู้สูงอายุ” บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา 5 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จำนวน 60 คน กิจกรรมที่อบรม สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ฉลุบนกระเป๋าผ้า

ความคิดเห็น