การแสดงสินค้าชุมชน ร่วมพัฒนาโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ RJ38 แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย
***
RJ38 ราชภัฏร่วมพัฒนา เพื่อสินค้าชุมชนยั่งยืน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ความคิดเห็น