พาชมงาน RJ38 ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมงานกว่า 11 แห่ง ภาคอีสาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30-16.00 น.
ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น