เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ตรวจหอพักนักศึกษา วันนี้เป็นวันที่พิเศษ เดินตรวจหอทั้งหมด 6 คน ขอบใจในความเสียสละของนักศึกษาและอาจารย์ที่มาร่วมตรวจหอพักด้วยกัน วันดี ๆ อีกวัน

 

 

ความคิดเห็น