ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ การจัดเก็บผลงานและการประกวดแข่งขัน แนะนำองค์การนักศึกษา” ภายใต้ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น