เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นำนักศึกษาเวรประจำวันตรวจหอพักราชพฤกษ์ 4 เพื่อฝึกความรับผิดชอบของนักศึกษา ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และดูแลความเรียบร้อยของหอพัก เหตุการณ์ปกติดี ประสบการณ์ดี ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ความคิดเห็น