เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้องประชุมทานตะวัน ซึ่งเป็นการแนะนำคณาจารย์และบุคลากร และมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกัน และเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น

ความคิดเห็น