กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 11 พฤษาภาคม 2566 ณ ห้องประชุมห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15  #คณะวิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #BRU66

ความคิดเห็น