ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยอาจารย์อดิศักดิ์ ทองศรี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ห้องประชุมทานตะวันตึก 12 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น ถึง 16:00 น

ไฟล์แนบ

ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
jpg ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 46 KB | จำนวนดาวน์โหลด 35 ครั้ง

jpg ปรับพื้นฐานวิชาชีพจุลชีวะวิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 57 KB | จำนวนดาวน์โหลด 40 ครั้ง

jpg 9

ขนาดไฟล์ 246 KB | จำนวนดาวน์โหลด 40 ครั้ง

ความคิดเห็น