ประชุมรับฟังการชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS กรณีปรับลดงบประมาณ FF2567 11 พ.ค.66 เวลา 10.00 น.

ไฟล์แนบ

ประชุมรับฟังการชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS กรณีปรับลดงบประมาณ FF2567
ประชุมรับฟังการชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS กรณีปรับลดงบประมาณ FF2567
jpg ประชุมรับฟังการชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS กรณีปรับลดงบประมาณ FF2567

ขนาดไฟล์ 77 KB | จำนวนดาวน์โหลด 39 ครั้ง

jpg 3

ขนาดไฟล์ 98 KB | จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง

ความคิดเห็น