ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. ณ ตึก 22 ชั้น 10

ความคิดเห็น