การการอบรม เรื่อง “การออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับครูและอาจารย์ ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ Flourish”

ตามที่สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับครูและอาจารย์ ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ Flourish”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 การบรรยายแบบเสวนาทำแผนที่และการนำเสนอแบบใหม่ ๆ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกับ 4 ปฏิบัติการสนุกๆ เพื่อทำแผนที่ของตัวเองจัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

ความคิดเห็น