ยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สู่รั้ว BRU
ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9-10 พ.ค. 66
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น