วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตร อสม.น้อย ประจำครอบครัวเพื่อส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง Intervention groups day3 โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอบคุณ อาจารย์รัชนี ผู้รับผิดชอบโครงการและเพื่อนร่วมทีม ที่ลุยมาก ๆ และให้โอกาสมาทำงานด้วยกัน ขอบคุณ อาจารย์ญาสินี ที่เป็นวิทยากรร่วมกันในวันนี้ และขอบใจ อสม.น้อย อยู่ด้วยกันจนจบงาน เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภาพร มะรังษี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ให้โอกาสทีมเราได้สร้างสรรค์งานที่ดี เกิดประโยชน์แก่สังคม อาจารย์ทุกท่านทุ่มเทและทำงานอย่างเต็มที่…เป็นวันที่สนุกมากๆ…สนุกจนไม่อยากกลับ ภาพโดย อาจารย์ญาสินี

 

ความคิดเห็น