เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง เป็นการพัฒนาตนเองอีกขั้น บอกได้เลยว่า ได้รับความรู้ และการปฏิบัติที่คุ้มค่า รู้สึกมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจนักศึกษาและอาจารย์มากขึ้น เหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ มิตรภาพที่ดี ขอบคุณมากๆ
ภาพโดย อ.รัชนี

ความคิดเห็น