ร่วมสรงน้ำ สืบสาน ตำนานพระศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด เมืองบุรีรัมย์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2566 ที่ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Robinson Buriram

วันที่ 8 เมษายน 2566

ความคิดเห็น