วันที่ 3-4 เมษายน 2566 มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จ.บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 6 ณ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จ.อุดรธานี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนแผนกทรงเซียนซือ เขียนอักษรจีน และด้านดนตรีจีน เพื่อสืบสานประเพณีจีนอันดีงาม

ความคิดเห็น