เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ความคิดเห็น