งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ในหัวข้อ “72nd Anniversary of Rajavithi Hospital : The journey of success” ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 เมษายน 2566
• 13.30 – 14.30 น. Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย โดย ศ คลินิก.นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี และ รศ.พิเศษ นพ. สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
https://www.facebook.com/PR.Rajavithi/videos/100563636346003

ไฟล์แนบ

Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย
Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย
Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย
jpg Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย

ขนาดไฟล์ 69 KB | จำนวนดาวน์โหลด 30 ครั้ง

jpg Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย

ขนาดไฟล์ 144 KB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

jpg Symposium : การดูแลเบาหวานให้ได้ตรงเป้าหมาย

ขนาดไฟล์ 104 KB | จำนวนดาวน์โหลด 34 ครั้ง

ความคิดเห็น