นายคชาธร วงศ์นิมิตร งานอนุรักษ์พลังงาน

ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (Personal Website)

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

รับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

 

ความคิดเห็น