เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18  มีนาคม 2566 ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี

 

ความคิดเห็น