#ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ได้รับ #รางวัลชมเชย(ลำดับที่ 4)ในการแข่งการทดสอบชิม ภายใต้การแข็งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 5 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น