วิทยาการอบรมการทำน้ำพริกแคปหมู, น้ำพริกปลาย่าง และสลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น