นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 – 4 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง”
ด้วยหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม Minecraft Education” 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนนางรอง


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสตึก

วันที่ 4 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

วันที่  18 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ความคิดเห็น