18 มีนาคม 2566 ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนและให้คำแนะนำเด็กๆ ถ่ายทำวีดิโอเพื่อจัดทำคลิปประกอบการนำเสนอ ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มของฝากบ้านยางน้ำใส ตรายกนิ้วโป๊ง ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ … ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มก็คือปลาส้ม จากปลาตะเพียน มียอดขายไม่น้อยเลยนั้นก็คือ 100 กิโลกรัม/สัปดาห์ สถานที่ขากก็ตามตลาด OTOP ตลาดนัด และการขายออนไลน์ ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว … ฝากติดตามด้วยนะคะ หลังศึกษาบริบทชุมชนแล้ว เด็กๆ ทีม มูลมัง พบว่ากลุ่มมีปัญหาอะไรและพวกเขามีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?? ขอบคุณ คุณลุงสมพร กวีรัตน์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มฯและทีมแม่ๆมากมายค่ะที่อนุเคราะห์ข้อมูลแก่เด็กๆ #ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น2566 #ทีมมูลมัง #การรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาชุมชน #สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป #สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ #สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ความคิดเห็น