โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง และเขตห้ามล่าสัตนว์ป่าภูเขาไฟกระโดง

ร่วมทำความดีไว้เพื่อลูก ทำถูกไว้เพื่อหลาน สืบสานตำนานโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์

ความคิดเห็น