วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 13.50 น. ร่วมกับแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มูลนิธิถันยรักษ์ต้านมะเร็งเต้านม”

 

ความคิดเห็น