วันที่ 21 มกราคม 2566 กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รอบ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น