กลุ่มวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ในหัวข้อเรื่องบันจี้จัมพ์ วงจรไฟฟ้า การชนและโมเมนตัม และสเปคตรัมของแสง ให้แก่โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

https://physics.bru.ac.th/2023/01/15/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c-2566/

ความคิดเห็น