นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน ในงานภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น